ERAF

Investīciju projekts īstenots! Uzstādīta jauna vakuumiekārta

  1. gada 6. novembris

Šī gada novembrī uzņēmumā Spilva pabeigta projekta „Augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju ieviešana SIA Spilva ražotnē” īstenošana, uzstādot jaunu vakuumiekārtu majonēžu un dresingu pagatavošanai. Projekta ietvaros gada vidū tika uzstādīta arī stāvpaku fasēšanas iekārta. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), bet projektu līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

eraf

 

Ar ERAF atbalstu piedalāmies programmā “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”

  1. gada 16. jūnijs

SIA Spilva 2015.gada 15.jūnijā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-2792 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/71/042) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par SIA Spilva dalība Latvijas apvienotajā kopstendā starptautiskajā pārtikas izstādē SIAL 2014, projekta īstenošanu programmas “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Pateicoties sadarbībai ar LIAA un ERAF, mums ir iespēja īstenot starptautiska līmeņa projektus, starp kuriem – dalību starptautiskajā pārtikas nozares izstādē „SIAL Paris”.

eraf

 

Darbs pie stāvpaku pildīšanas līnijas rit saskaņā ar plānoto

  1. gada 15. aprīlis

Aizvadītā gada 31. jūlijā Spilva parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projektu „Augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju ieviešana SIA Spilva ražotnē”, kas paredz ieguldījumus jaunu tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Kopējais šī projekta investīciju apjoms ir 761 327 eiro, no kuriem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma daļa veido 339 167 eiro. Viena no šī projekta daļām ir stāvpaku pildīšanas līnijas ieviešana.

Tās ietvaros 2014. gada 8. augustā Spilva noslēdza vienošanos ar Spānijas uzņēmumu Bossar Packaging S.A. (BOSSAR) par stāvpaku fasēšanas iekārtas iegādi par kopējo summu 344 500 eiro. Novembrī saņēmām avansa maksājumu no LIAA un jau līdz 31. decembrim veicām avansa iemaksu kompānijai BOSSAR par iekārtas piegādi. Kopējā stāvpaku pildīšanas līnijas iegādes un uzstādīšanas investīciju summa veido 430 000 eiro.

Martā jaunā iekārta tika nogādāta Spilvā! Esam izveidojuši visus iekārtai nepieciešamos pieslēgumus, nodrošinājuši produkta padeves līniju no ražošanas iekārtas uz jauno pildīšanas iekārtu. Pašreiz strādājam pie tās regulēšanas un testēšanas, kā arī jaunā iepakojuma dizaina. Projektu paredzēts pilnībā pabeigt šī gada jūnijā.

Jaunais iepakojums būs no augstvērtīga, skābekli necaurlaidīga materiāla ar skrūvējamu korķīti, kas nodrošinās ērtu produktu lietošanu un nemainīgu produktu kvalitāti visā to uzglabāšanas laikā. Līdz ar jaunās iekārtas darbības uzsākšanu paplašināsies Spilvas ražotās majonēzes sortiments, un tiek plānots uzņēmuma majonēzes ražošanas apjoma pieaugums par 13%.

eraf

 

Inovatīvu tehnoloģiju ieviešana turpinās

2014. gada 16. decembrī

Investīciju projekta „Augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju ieviešana SIA Spilva ražotnē” ietvaros Spilva turpina projekta īstenošanu, kas norisinās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projektu paredzēts noslēgt 2015. gada 1. ceturksnī, kad Spilvas ražotnē Babītes novada Spilvē darbu sāks jaunā stāvpaku pildīšanas līnija.

Projekta mērķis ir zināšanu un inovatīvu tehnoloģiju pārnese SIA Spilva uzņēmumā ražošanas jaudu palielināšanai un jaunu produktu ražošanas uzsākšanai majonēžu un dresingu segmentā. Projekta īstenošanas rezultātā SIA Spilva tiks ieviesta jauna tehnoloģija un jauni produkti – produkti stāvpakās.

eraf

 

2015. gadā Spilvas sortimentu paredzēts papildināt ar produktiem stāvpakās

2014. gada 06. augusts

Investīciju projekta „Augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju ieviešana SIA Spilva ražotnē” ietvaros Spilva augusta vidū ir parakstījusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, kas paredzēts stāvpaku pildīšanas līnijas uzstādīšanai Spilvas ražotnē Babītes novada Spilvē.

Projekta mērķis ir zināšanu un inovatīvu tehnoloģiju pārnese SIA Spilva uzņēmumā ražošanas jaudu palielināšanai un jaunu produktu ražošanas uzsākšanai majonēžu un dresingu segmentā. Projekta īstenošanas rezultātā SIA Spilva tiks ieviesta jauna tehnoloģija un jauni produkti – produkti stāvpakās.

eraf

 

Ar ERAF atbalstu attīstām bezkonservantu ražošanu

2014. gada 28. marts

Investīciju projekta “Tehnoloģisku inovāciju ieviešana SIA Spilva ražotnē bezkonservantu produkcijas ražošanai” ietvaros Spilva ir saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, kas izmantots pasterizācijas tuneļa uzstādīšanai.

Projekta mērķis ir inovatīvu tehnoloģiju un zināšanu ieviešana Spilvas ražotnē bezkonservantu produkcijas ražošanai ar augstu pievienoto vērtību. Investīciju projekta īstenošanas rezultātā uzņēmumā tiek ieviesta jauna tehnoloģija – pasterizācijas tunelis, un līdz ar to Spilvas bezkonservantu produkcijas klāstu papildinās jauni produkti.

eraf

 

“Spilva” uzstāda patentētu produkcijas pildīšanas līniju

2010. gada 6. janvāris

Gada nogalē Spilvā ir uzstādīta jauna, Latvijā patentēta spaiņu pildīšanas līnija, kas paredz automatizētu spaiņu pildīšanu, papildu dezinfekciju un produkcijas uzglabāšanas termiņa paildzināšanu. Šajā projektā ir saņemts tehnoloģiskais patents, kuru izstrādāja Spilvas Kvalitātes un ražošanas direktore Egita Bērziņa.

Jaunajā spaiņu pildīšanas līnijā ierīkots automatizēts spaiņu padošanas, pildīšanas un vāku uzlikšanas process. Produkcijas svara novirzes ir iepējamas ne vairāk kā 0,2 – 0,5% robežās. Spaiņu pildīšanas process un tehnoloģijas ļauj produktu padarīt kvalitatīvāku – katrs spainis un vāks tieši pirms padošanas tiek nodezinficēts. Jaunās līnijas ražība ir nesalīdzināmi augstāka par iepriekšējo. Jaunās spaiņu pildīšanas līnijas jauda: 300 – 800 spaiņi stundā, līniju apkalpojot 1 – 2 cilvēkiem.

2009. gada 26. jūnijā tika noslēgts līgums starp SIA Spilva un iepirkumu konkursā „Pusšķidru pārtikas produktu pakošanas līnija” uzvarējušo uzņēmumu Miromatic AG. Līgums paredzēja spaiņu pildīšanas līnijas uzstādīšanu, kas, saskaņā ar līgumu, tika paveikta līdz 2009. gada beigām. Uz jaunās līnijas spaiņos tiek pildīta visa līdzšinējā Spilvas ražotā „spaiņu produkcija”: tomātu mērces, majonēzes, dresingi, ievārījumi un sīrupi.

Projekta finansēšanai ir piesaistītas ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda) investīcijas. ERAF līdzfinansējums spaiņu pildīšanas līnijā ir 24% no kopējā investīciju apjoma. Savukārt pārējos 76% investē pati Spilva.

 

Paraksta līgumu par pusšķidru pārtikas produktu pakošanas līnijas piegādi, uzstādīšanu un ekspluatācijā nodošanu.

2009. gada 26. jūnijs

SIA „Spilva” realizē Projektu „Pusšķidru pārtikas produktu iesaiņošanas un uzglabāšanas paņēmiens” 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros. 26.06.2009 tika noslēgts līgums starp SIA „Spilva” un iepirkumu konkursā „Pusšķidru pārtikas produktu pakošanas līnija” uzvarējušo kompāniju „Miromatic” AG.

 

Paraksta līgumu par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu

2009. gada 3. aprīlis

SIA „Spilva” un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 03.04.2009 noslēdza līgumu par projekta „Pusšķidru pārtikas produktu iesaiņošanas un uzglabāšanas paņēmiena ieviešanu SIA „Spilva” ražotnē.” Projekts tiek uzsākts 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros. Projektā SIA „Spilva” plāno ieviest pašu patentēto tehnoloģisko procesu „Pusšķidru pārtikas produktu iesaiņošanas un uzglabāšanas paņēmiens”. Tiks veikta iepirkuma procedūra atbilstoši LR noteiktajām prasībām, un tai sekojoša iekārtu iegāde, piegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība.

ESF

 

Spilvas katalogs

Kontakti

Zvaigžņu iela 1, Spilve
Babītes pag., LV-2101

Tālr.: +371 67063000
Fax: +371 67063005

Tālr. pasūtījumiem:
+371 67063011; +371 67063015

Spilvas veikals: +371 29167952

Visi kontakti 
coloring.cool